گزارش تصویری

بهمن ۷, ۱۳۹۷

گزارش تصویری رونمایی پوستر چهارمین جشنواره فیلم پرواز

تمدید دریافت اثرهای هنری چهارمین جشنواره فیلم پرواز؛ تمدید دریافت اثرهای هنری چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم پرواز تا ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ مدیران جشنواره دبیر افتخاری: […]
بهمن ۹, ۱۳۹۷
جشن واره فیلم فجر

گزارش تصویری اختصاصی از آیین گشایش جشنواره فیلم فجر

گزارش تصویری اختصاصی پایگاه خبری شاهنامه از آیین گشایش جشنواره فیلم فجر با حضور هنرمندان برجسته سینما و مدیران ارشد فرهنگی ایران وزیر فرهنگ و ارشاد […]
بهمن ۱۱, ۱۳۹۷

گزارش تصویری اختصاصی آیین گشایش جشنواره تجسمی فجر

گزارش تصویری اختصاصی پایگاه خبری شاهنامه از آیین گشایش جشنواره تجسمی فجر آیین گشایش جشنواره هنرهای تجسمی فجر با حضور هنرمندان نامدار و مدیران فرهنگی در […]
بهمن ۱۱, ۱۳۹۷

گزارش تصویری اختصاصی پایگاه خبری شاهنامه از آیین گشایش نمایش آثار نگارخانه‌های منتخب ایران

گزارش تصویری اختصاصی پایگاه خبری شاهنامه از آیین گشایش نمایش آثار نگارخانه‌های منتخب ایران آیین گشایش چارسوی هنر؛ نمایش آثار نگارخانه‌های منتخب ایران با حضور هنرمندان […]