سند ثبت جهانی پایان سرایش شاهنامه
در یونسکو به نام ایران از سوی بنیاد فردوسی
سرآمد کنون قصه یزدگرد
به ماه سپندارمذ روز ارد
ز هجرت شده پنج هشتاد بار
که پیوستم این نامه نامدار

John 3:16

پایگاه خبری شاهنامه

بازنمایی خبرهای هنرمندان ایرانی و ایران دوستان در ایران و جهان؛
بازشناسی مفاخر، تمدن، فرهنگ و هنر ایران؛
پایگاه خبری تخصصی فرهنگی هنری به زبان‌های فارسی و انگلیسی

شعار پایگاه خبری شاهنامه
پیش به سوی
۱۴ امین سالگرد بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی؛
۱۰۱۰ امین سالگرد پایان سرایش شاهنامه فردوسی در یونسکو به نام ایران
دارنده دبیرخانه‌های دایمی ملی و جهانی
برگزار کننده 14 دوره بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی؛
۲۵ اردیبهشت خورشیدی
۱۵ می میلادی
برگزار کننده 10 دوره جشن هزاره شاهنامه فردوسی؛
۲۵ اسفند خورشیدی
۱۶ مارچ میلادی
برگزار کننده جشنواره فرهنگی، هنری و پژوهشی حکمت فردوسی ویژه جوانان تا پیشکسوتان؛
برگزار کننده جشنواره آفرینش‌های هنری شاهنامه فردوسی ویژه کودکان و نوجوانان

مدیر برنامه های فرهنگییاسر موحدفرد
مشاور فرهنگی، هنری، پژوهشی و رسانه‌ای
پیشینه کامل یاسر موحدفرد را در پایگاه اینترنتی الو مشاوره ببینید و برای اجرای طرح‌های فرهنگی، هنری، پژوهشی و رسانه‌ای مشاوره بگیرید
https://alomoshavereh.com/yaser_movahedfard

Call Now Button