فرهنگ و ادب

دفاعیه هنرمندان نمایشی از حاجی فیروز میراث هنری ایرانی 

خبرنگار: یاسر موحدفرد

دفاعیه هنرمندان نمایشی از حاجی فیروز میراث هنری ایرانی
به گزارش اختصاصی پایگاه خبری شاهنامه،
بیانیه انجمن علمی هنرهای نمایشی و دفاعیه هنرمندان نمایشی از حاجی فیروز میراث هنری ایرانی منتشر شد که در پی متن کامل آن را می خوانید:
به نام خداوند جان و خرد
علم برتر از سیاست ورزی است
«بیانیه انجمن علمی هنرهای نمایشی در رد شائبه نژادپرستانه بودن “حاجی فیروز” و وضعیت متناقض نمای پیشنهاد پژوهشی یک مدیر ارشد دانشگاهی»
“همه عالم تن است و ایران دل”
نظامی
سخنان اخیر آقای دکتر محمدرضا جوادی یگانه (معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران و دکتری جامعه شناسی و عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران) درباره حذف شخصیت “سیاه یا حاجی فیروز” به اتهام جعلیِ نژادپرستانه بودن آن، موجب تأسف و تذکر این نکته است که انسان به عنوان شخصیتِ حقیقی شاید بتواند هرآنچه در ذهن دارد را بیان کند – البته که با پذیرش تبعاتش- اما در مقام شخصیتی حقوقی و علمی، که دانش تخصصی اش جامعه شناسی است و درباره “خلقیات ایرانیان و تاریخ ایران” نیز احتمالاً پژوهش کرده است، نمی تواند بی علم و از سر تفنن سخنی در حوزه عمومی گوید بی آنکه منافع ملی، عمومی و به تبع آن، واقعیت تاریخی را در نظر نگیرد؛ به زبانی دیگر علم باید مبنای سیاست باشد و نه برعکس.
“شائبه‌ نژادپرستانه بودن” شخصیت “سیاه”، شخصیتی که قرن ها است در آیین های نمایشی ایران حضور مستمری داشته و نشان از تداوم ایران فرهنگی در طول تاریخ دارد، اتهامی است بی‌نسبت با واقعیتِ تاریخی ایران و البته آن که چنین ادعایی دارد می بایست سندی نیز ارائه کند وگرنه بر مبنای منطق، مادامی که فرضیه نسبتی با واقعیت نداشته باشد صرفاً فرضیه است و نمی توان آن را حجت قرار داد؛
اما از قرار راه دانش و اثبات حجت بسته است چراکه اگر گشایشی می بود، می بایست ابتدا پژوهش و تحقیقی صورت گیرد و سپس دستوری صادر شود. این اصل بدیهی است که هر مدیری به هنگام اجرای برنامه ای، پیشنهاده ای از کارگزاران مجموعه خود اخذ می کند و اگر شائبه ای در پیشنهاده وجود داشته باشد، لازم است که با اهالی فن مشورت کند و سپس تصمیمی را اعمال نماید؛ نه اینکه در میانه کار، اعتبار دانشگاهی خود را نادیده انگارد و دل در گرو شائبه و فرضیه ای بی اساس بندد.
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در چارچوب گفتمانی سخن می گوید که بی نسبت با واقعیت تاریخ ایران است –اگر چنین سخنی را در برخی از کشورهای اروپایی یا آمریکا می گفت به احتمال درست می نمود- پس می بایست از روی علم و تحقیق گفت که تا کنون هیچ مستشرقی – فارغ از پژوهشگران ایرانی- اعم از آرتور دو گوبینو که خود از ایده پردازان برتری نژاد بود، مادام کارلا سِرنا، ویلیام بیمن، ویلِم فلور و دیگرانی که درباره نمایش های آیینی، سنتی و تاریخ تئاتر ایران پژوهش کرده اند، هیچ گزاره‌ای دال بر نژادپرستانه بودن شخصیت “سیاه” و اساساً آیین و نمایش ایرانی نگفته اند؛ نیز اگر نیک بنگریم چنین آیینی، از آنجا که روایتگر روح یک قوم یا ملت در نبرد میان مرگ و زندگی است و خواست دوباره‌ قداست زندگی را آشکار می کند، دلالت بر نژادپرستی ندارد و امری فراتر از وضع موجود را خواهان است.
از سویی دیگر باید این نکته را تذکر داد که اگر معاون شهرداری، مشاوران عالم و آگاه به تاریخ می داشت، بی تردید می دانست که شخصیت “سیاه” در قالب فرم های نمایشی سنتی و مدرن به دفعات در جشنواره هایی چون آوینیون و در شهرهای اروپایی چون پاریس، لیون، مادرید بر روی صحنه رفته است و هیچ شائبه ای برای آن ملت هایی که بعضاً بر مبنای برتری نژادی شکل گرفته اند و یا نژاد پرستی موضوع تاریخی و سیاسی شان است، رخ نداده بود و نداده است. احتمالاً آن بیگانگان، با استناد به آرای مستشرقان اروپایی و نیز تجربه زیسته ما ایرانیان بر این امر بیشتر واقف بوده اند که “سیاه” فردی در نزاع با قدرت مستبدانه است و “داد” از آنکه این اصل بنیادین را فراموش کرده، می ستاند. پُر بیراه نیست اگر او را “عامیانه شده” سنتِ سیاست نامه نویسی در ایران بدانیم؛ سنتی که پند می دهد به حاکم از برای تحقق “داد” در روح و جسم شهر و کشور. این امر بر خلافِ این شائبه و پرسش جعلی است؛
پس بایسته این است که “معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری در مقام پاسخگو قرار گیرد که مدعای مطرح شده بر چه مبنا و سند مُرجَّحی است؟
اگر به تاریخ ایران بنگریم، تاریخی که آیین ها و شخصیت ها از آن برآمده اند در آن حرکت کرده اند و آن را نیز استمرار بخشیده اند، نژادپرستی برتری ایدئولوژیک نداشته است و سنت‌های برآمده از “دل ایران” نیز برای نژادپرستی موضوعیتی قائل نبوده اند زیرا ایران و تکثر در آن، با اجماع اقوام مختلف شکل گرفته و نه بر اساس برتری نژادی یا ایدئولوژی مدرن نژادپرستی. از همین رو عالمانه آن است که سخن بر مبنای دقیق گفته شود و سیاست‌ها در راستای آشکار کردن روح ملی و زندگی‌خواهی ایرانیان سامان یابند و اگر خطایی از روی کم دانشی و ستیز با تاریخ رخ می دهد، کمترین کار عذرخواهی و سپس استناد به تاریخ است.
به عنوان شخصیتی علمی و مدیر ارشد یک شهر باید دانست که در ایران و خارج از ایران کم نیستند پژوهشگرانی که عمری را در جهت شناخت و فهم آیین ها و نمایش های ایرانی به سر برده اند و یا استادان و دانشجویانی که رساله‌هایی در این باب نوشته اند؛ کتابخانه های دانشکده های تئاتر در ایران حافظ این پژوهش ها و رساله ها هستند و به انتظار از برای به کار رفتن و اعمال شدن. لازم است که با اندکی تأمل و پرسش‌گری در این باره و مشورت با اهل فن از چنین سیاست های تفننی و غیر علمی آزاد شد و روشنگرانه درباره‌ ایران و آیین های نمایشی اش اندیشید و روح یک شهر، کشور و ملت را بازتاب داد.
نمایش بیشتر

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 + هشت =

دکمه بازگشت به بالا
بستن